وب سایت BedPlus.ir از موارد تضمین حساب کاربری همچون امکانات امنیی SSL پرداخت امن بهره می برد و هم چنین برای دریافت واریزی از درگاه بانکی مستقیم شاپرک استفاده می نماید.